català / español / english / deutsch
BLOG
>> INICI / LA TERRA I LA GENT / VINS / OLIS / ACCIÓ SOCIAL / MATERIALS / VISITES I CONTACTES / BOTIGA / BCN / ÚNIC

Acció social

Des dels seus inicis l'eix social està en el nucli del projecte. Junt a les activitats productives i d'integració laboral, duem a terme activitats socials amb la població amb què treballem, fonamentalment persones amb discapacitat psíquica, especialment aquelles en situacions socials més desfavorides. Aquestes persones formen part de la cooperativa com tothom i poden esdevenir socis de ple dret si així ho desitgen.

Comptem també amb un servei de teràpia ocupacional des de l'any 2000. En aquest grup de vuit persones fem activitats d'habilitats personals i socials i teràpia laboral (hort, manteniment de l'entorn, etc.).

Igualment, tenim una llar-residència en règim permanent, oberta tot l'any, amb capacitat per a setze persones. És una edificació de l'any 2004 on hi treballen set persones.

Un altre pas endavant en l'acció social de la cooperativa va ser la constitució de la Fundació L'Olivera, fruit d'aquests 31 anys d'història, de la consolidació del projecte productiu i de les noves demandes socials que s'han anat plantejant. L'assemblea general de socis de la cooperativa d'abril de 2003 va decidir crear, junt a la pròpia cooperativa, la Fundació, com a instrument que garantís l'acció de l'entitat en el temps i promogués noves iniciatives per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat o risc d'exclusió social en el món rural. Fins el dia d'avui, la Fundació ha col·laborat en el finançament de l'acabament de les obres de la llar-residència i en la compra d'una furgoneta adaptada.

La Fundació s'encarrega igualment de gestionar el 0,7% de la facturació de la cooperativa, que es dedica a projectes socials del 3r o 4t món amb els que L'Olivera té algun contacte directe. Els anys 2008, 2009 i 2010 aquest 0,7% anirà dedicat a la construcció d'un pavelló de l'escola El Mina per a discapacitats sensorials a Nouakchott (Mauritània).